Nele Verrezen Coaching en Conculting neemt op dit ogenblik een volgende stap, en verast jou graag op www.marcellsjourney.be

OVER MIJ EN MIJN AANBOD

Mijn naam is Nele Verrezen, ik ben een enthousiaste, kleurrijke en dynamische dame die positief in het leven staat en geprikkeld wordt door netwerking.
Ik ben ambitieus en denk "out of the box" en hanteer graag een creatieve aanpak. Bovendien treed ik graag in dialoog met anderen onder het motto "samen creëren en ontplooien".


Wat is mijn aanbod?

Coaching

Zowel individuen (bv. coaching van leidinggevenden) als organisaties (bv. het mee begeleiden van supervisies) kunnen bij mij terecht voor coachingstrajecten.

Hoe ga ik te werk?

Aan de hand van een kennismakingsgesprek toets ik naar de vraag, de verwachtingen en de doelen van de betrokkene(n). Nadien wordt een plan van aanpak opgemaakt.

Training

De trainingen zijn praktijkgericht en bedoeld om mensen nog meer te versterken in hun competenties.

Hoe ga ik te werk?

 • Gebruik te maken van praktijkgerichte en creatieve methodieken
 • Te werken met kleine groepen (max. 14 personen) om een maximaal rendement te verzekeren
 • Gebruik te maken van ingebrachte casuïstiek van de deelnemers

Voorbeelden van trainingen?

Oplossingsgericht en coachend leidinggeven, het versterken van de veerkracht van teams en medewerkers, conflicthantering, omgaan met verandering en weerstand,...

Proces - en change management

Organisaties en individuen dienen zich voortdurend af te stemmen op de omgeving en zich hieraan aan te passen om klaar te zijn voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Veranderingen vragen echter veel van mensen en dit proces dient goed begeleid te worden. Hierbij is het belangrijk rekening te houden met het belang van communicatie, weerstand en inzet van mensen en hierbij notie te hebben van de voortdurende beïnvloeding.

Hoe ga ik te werk?

 • Exploreren van de uitdaging
 • Faciliteren van de dialoog en het overleg in functie van betrokkenheid
 • Motiveren en stimuleren om de juiste mindset te ontwikkelen
 • Bewaken van het proces
 • Een oplossingsgerichte en systeemgerichte aanpak te hanteren
 • Gebruik te maken van creatieve methodieken

Voorbeelden?

Het ontwikkelen van een agressiebeleid in organisaties, begeleiden van fusiebewegingen, bevordering van samenwerkingsrelaties in teams, begeleiden van missie- en visietrajecten in organisaties,...

LOOPBAAN

 • 2013
 • Coördinator

  2013

  Coördinator cluster algemeen ambulant CAW Limburg

  Functie: teamcoaching, coaching teamverantwoordelijken, netwerking, change management (begeleiden teamprocessen in het kader van de fusie van de Limburgse CAW's), projectmanagement en beleidsparticipatie

  Projecten: coördinatie project hulp bij bedrijfssluiting (website), Europees project "Form a chain to safeguard children"

  Opleidingen: "Figuring Figures" (E. Gybels) en "Oplossingsgericht leidinggeven" (Khlim)

 • Teamverantwoordelijke

  2009 - 2012

  Teamverantwoordelijke volwassenenwerkingen en gerechtelijke opgelegde hulpverlening CAW't Verschil

  Functie: teamcoaching, netwerking, fondsenwerving, projectmanagement en beleidsparticipatie

  Projecten: uitbouw project groepswerking voor plegers en slachtoffers van partnergeweld, groepswerking slachtoffers van seksueel misbruik, groepswerking "Op weg met jezelf", SeksGPS (website), Europees project "Form a chain break the circle" (website), uitbouw en coördinatie werking Hulplijn 1712 Limburg (website)

  Opleidingen: "Management in de non-profit sector" (Xios Hogeschool i.s.m. Interactie-Academie) en "Groepen in organisaties" (Interactie-Academie)

 • 2009
 • Publicatie boek

  2009

  Meegeschreven aan publicatie "Kans op slagen. Een integrale kijk op geweld in gezinnen"
  (hoofdstuk: "Ontspoorde zorg: de schaduwzijde van mantelzorg bij ouderenmis(be)handeling")

 • Projectmedewerker Onthaalpunt Partnergeweld

  2006 - 2009

  Start professionele loopbaan als projectmedewerker in het Onthaalpunt Partnergeweld bij CAW't Verschil

  Functie: aanbieden hulpverlening (individuen, koppels, groepen), uitbouw van aanbod en werking, samenwerking met politie en parket

 • Master in Criminologische Wetenschappen

  2002 - 2006
 • Stage

  Oktober 2005 - Januari 2006

  Vier maanden stage in het kader van de opleiding bij het Time-Out project en de provinciaal coördinator intrafamiliaal geweld (P. Franck) te Antwerpen

 • 2002
 • Opleiding

  2002

  Start universitaire opleiding Criminologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven

CONTACT

U wenst graag meer informatie of u wil een afspraak maken? Neem dan vrijblijvend contact op.

Nele Verrezen

Maastrichtersteenweg 112 bus 1

3500 Hasselt

GSM: 0474/43.92.04

E-mail: info@neleverrezen.be